--Advertisement--

เกมส์จับคู่ผีเสื้อ
เกมส์จับคู่ผีเสื้อเกมส์จับคู่ผีเสื้อ Butterfly Match มีผีเสื้อมากมายหลากหลายสีสันเกมนี้คุณต้องจับคู่ผีเสื้อที่ลอยอยู่ในฟองอากาศที่มีลักษณะหรือลวดลายของสีเดียวกัน และปลดปล่อยผีเสื้อให้บินออกสู่โลกกว้างที่สวยงาม ผีเสื้อจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และคุณต้องใช้ความเร็วในการเล่นและสังเกต เวลาในเกมมีทั้ง 60 วินาที เก็บคะแนนให้สูงที่สุด

การควบคุม :: ใช้เมาส์ในการเล่น

Butterfly Match Game
Match the butterflies in this casual pair matching game. Click on 2 of the same butterflies and watch them fly away. How many can you match in 60 seconds?

แนะนำเกมส์น่าเล่น